אחרי הלבטים הרבים עקבו את שחרור האתר, והמסקנה שהעלתה שמבנה האתר לא באמת חשוב לגוגל, האתר הועלה כמו שהוא.