בתחילת השבוע הוצג בלינמגזין פוסט על שפת processing שניתן לתכנת איתה דברים גרפים בקלות. היום התקנתי אותה ויצרתי בה שעון אנלוגי פשוט:

void setup(){
 size(640, 360, P3D);
 noStroke();
}

void draw(){
 int s = second();
 int m = minute();
 int h = hour();
 int r = 150;
 int x0 =150;
 int y0 =150;
 background(0);
 lights();
 arc(x0,y0,r, r,0, 2*PI);
 stroke(100);
 line(x0, y0, (r-100)*cos(s*2*PI/60-PI/2)+x0, (r-100)*sin(s*2*PI/60-PI/2)+y0);
 line(x0, y0, (r-115)*cos((m*60+s)*2*PI/3600-PI/2)+x0, (r-115)*sin((m*60+s)*2*PI/3600-PI/2)+y0);
 line(x0, y0, (r-120)*cos((h*3600+m*60+s)*2*PI/(3600*12)-PI/2)+x0, (r-120)*sin((h*3600+m*60+s)*2*PI/(3600*12)-PI/2)+y0);
}

Uploaded with ImageShack.us